Đây là ngưỡng thu nhập mà bạn có nhiều tiền hơn cũng chẳng hạnh phúc thêm tí nào!

tiền và hạnh phúc

Tiền chỉ có thể mua được hạnh phúc tới một ngưỡng nhất định mà thôi. Nhưng cần số tiền là bao nhiêu để đạt ngưỡng (threshold) lại thực sự tùy thuộc vào nơi bạn sống, theo như phân tích mới đây của Doug Short, phó chủ tịch nghiên cứu của nhóm đầu tư Advisor Perspectives.

Phân tích của Doug Short phát hiện ra rằng nếu bạn sống ở nơi như Hawaii, nơi chi phí sinh hoạt khá cao, một hộ gia đình cần làm ra 112 175 đô-la một năm thì mới đạt ngưỡng là kiếm thêm cũng không tạo ra nhiều hạnh phúc hơn. Ở Mississippi, theo so sánh, ngưỡng tiền không tạo thêm hạnh phúc thấp hơn nhiều: 65 850 đô-la một năm.

Vậy bạn cần bao nhiêu tiền ở thành phố mình đang sống để đạt ngưỡng đây? Chúng tôi đã tạo ra bản đồ để bạn dễ dàng tìm ra điều đó.

các thành phố và số tiền sinh hoạt để đạt ngưỡng hạnh phúc
Nguồn: Infographics by Jan Diehm for The Huffington Post.

Short là người không liên quan đến tác giả gốc của câu chuyện này, mà đã dựa trên nghiên cứu Princenton năm 2010 được thực hiện bởi Daniel Kahneman và Angus Deaton, nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng ở mức độ quốc gia (Hoa Kỳ), kiếm nhiều hơn 75 000 đô-la một năm không tạo ra thêm hạnh phúc đáng kể nào trong cuộc sống hàng ngày.

Để tạo ra được bảng so sánh giữa các thành phố / bang, Short điều chỉnh cái gọi là “chỉ số chuẩn hạnh phúc” quốc gia 75 000 đô-la để phản chiếu ngược lại chi phí sinh hoạt tại mỗi bang, dựa trên dữ liệu từ Hội đồng Nghiên cứu Cộng đồng và Kinh tế.

Theo các nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu gốc Princeton, cảm xúc của trạng thái thân tâm an lạc – hay hoan lạc bạn có được từ trải nghiệm hàng ngày (day-to-day) – không tăng lên chút nào sau khi thu nhập của hộ gia đình đạt khoảng 75 000 đô-la. Tuy nhiên, một thuật ngữ được họ gọi là “đánh giá cuộc sống” – hoặc là cách bạn cảm thấy về cuộc sống của bạn và sự thành tựu – có thể tiếp tục tăng theo thu nhập và trình độ giáo dục.

Tất nhiên, một chuỗi các yếu tố khác (lấy thí dụ, số lượng con cái, số tiền nợ bạn gánh vác, chi phí sinh hoạt ở thành phố hoặc thị trấn của bạn) sẽ ảnh hưởng đến cách thức thu nhập tạo ra hạnh phúc hàng ngày. Nhưng đấy là câu chuyện khác hoàn toàn (another conversation altogether).

SỬA CHỮA: Trong phiên bản đầu của bài viết này nói là nghiên cứu được dựa trên lương của một cá nhân (one’s individual salary). Trong thực tế, nó dựa trên thu nhập của hộ gia đình (household’s income).

(Dịch từ bài viết Here Is The Income Level At Which Money Won”t Make You Any Happier In Each State – Tác giả: Kevin Short – Website:Huffington Post)

Bài liên quan

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *